Thông tin an toàn trước khi sử dụng tủ lạnh Hitachi

Trước khi sử dụng tủ lạnh mới trung tâm bảo hành tủ lạnh hitachi khuyên bạn vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành một cách an toàn và hiệu quả các tính năng và chức năng của thiết bị. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) bị khuyết tật, suy giảm tri giác hoặc thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ. • Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người khuyết tật, suy giảm tri giác, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức được sử dụng thiết bị nếu họ được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các nguy cơ có thể xảy ra. Trẻ em không được chơi với thiết bị.

Tin Liên Quan: Sửa chữa tủ lạnh hitachi

Thông tin an toàn trước khi sử dụng tủ lạnh Hitachi

 

Trẻ em không được phép lau chùi hoặc bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát. • Các Cảnh báo và Chỉ dẫn an toàn quan trọng trong tài liệu này không bao gồm tất cả các điều kiện và tình huống có thể xảy ra. Bạn có trách nhiệm sử dụng kiến thức thông thường, sự cẩn trọng và kỹ lưỡng khi lắp đặt, bảo dưỡng và vận hành thiết bị. • Vì các hướng dẫn vận hành ở đây dùng chung cho nhiều kiểu máy khác nhau, nên các đặc tính tủ lạnh của bạn có thể hơi khác với những gì được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này và không phải mọi dấu hiệu cảnh báo đều có thể áp dụng được. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan tâm nào, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất của bạn hoặc tìm sự trợ giúp và thông tin trực tuyến tại.  R-600a hoặc R-134a được sử dụng như chất làm lạnh. Kiểm tra nhãn trên máy nén ở sau tủ hoặc nhãn công suất trong tủ lạnh để biết loại chất làm lạnh nào được sử dụng cho tủ của bạn. Khi sản phẩm này có chứa khí dễ cháy (Chất làm lạnh R-600a), liên hệ với chính quyền địa phương để thải bỏ an toàn sản phẩm này. • Để tránh tạo ra hỗn hợp khí dễ cháy khi có sự rò rỉ bên trong hệ thống làm lạnh, kích thước của căn phòng để thiết bị phụ thuộc vào lượng chất làm lạnh được sử dụng. • Không bao giờ khởi động thiết bị khi thấy bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào. Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ nhà phân phối của bạn. Căn phòng phải có kích thước 1 m³ cho mỗi 8 g chất làm lạnh R-600a bên trong thiết bị. Lượng chất làm lạnh trong thiết bị cụ thể của bạn được thể hiện trên bảng nhận diện bên trong thiết bị. • Chất làm lạnh khi bắn ra khỏi ống có thể phát cháy hoặc gây tổn thương cho mắt. Khi chất làm lạnh rò rỉ từ đường ống, hãy tránh mọi nguồn lửa và di chuyển bất cứ thứ gì dễ cháy ra khỏi sản phẩm và làm cho căn phòng thông thoáng ngay lập tức.  Không thực hiện đúng có thể dẫn tới hỏa hoạn hoặc cháy nổ.